Kracht, eenvoud, beweging.


WELKOM bij de COACHINGPRAKTIJK  P.S.B. van
Mariejanne van den Hoek

Waarom wijs-zijn.nu?
Het moment waarop we echt leven is nu in het heden, niet in de toekomst of in het verleden. Ieder van ons heeft een eigen 'wijsheid'. Luisteren naar je innerlijke stem/ intuïtie is daarvoor nodig. 'Zijn' is leven zoals je echt bent.

Coaching helpt u het beste uit uzelf te halen,
zowel persoonlijk als professioneel,
uw mogelijkheden te benutten
en uw potentieel tot bloei te laten komen.

Coaching helpt u uw pure kracht vergroten.

WIJS-ZIJN.NU wil u een aanzet geven om het beste uit uw leven te halen.
Het moment om daar mee te beginnen is NU!

Laat de aarzeling varen.
Gewoon.......DOEN !

MANIER VAN WERKEN

Ieder organisme -zowel individu als organisatie- leeft in een eigen wereld.
Men handelt bewust, echter voor een groot deel onbewust, vanuit patronen, veiligheid, emotionele drijfveren, verlangens/wensen en normen en waarden.
Ieder mens is daarin uniek; dit vind ik een prachtig gegeven, want als ik zo naar de ander kan kijken, kan ik ook diens unieke kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken en zien. Wanneer ik dit kan spiegelen in het contact is er een extra dimensie aanwezig waarin authenticiteit en individualiteit zichtbaar worden.

Als coach zie ik het als mijn taak om als een ontdekkingsreiziger de schatten, mogelijkheden en tegenwerkende krachten met u te helpen verkennen.
Ik ga in uw wereld en of organisatie mee, met respect voor uw uniek zijn.
Door samen te kijken naar wat er in deze wereld is - functioneren in het hier en nu; verlangens cq. wensen; (on)mogelijkheden - wordt u bewuster van uw manier van denken, voelen en handelen.
Door het stellen van gerichte vragen worden problemen inzichtelijk en komen we tot een heldere doelstelling.
Uw creatief en oplossend vermogen wordt aangeboord waardoor nieuwe mogelijkheden (h)erkend en benut kunnen worden.
Dit resulteert in praktisch handelen.

Het heden is het uitgangspunt in mijn manier van werken.
Echter in het heden spelen vaak 'oude gevoelens en/of stemmen' uit het verleden mee.
Wanneer deze meespelen gaan we kijken of ze een functie hebben voor het heden; zo ja, welke functie.
Deze "waarde" nemen we mee naar het heden, zodat ze in de hedendaagse realiteit benut kan worden.
Zo nee, dan zal het zijn "macht" loslaten

Belangrijke gebieden waar gewerkt wordt:
  - gevoelsleven
  - gedachtenwereld
  - daadkracht cq wijs handelen

Als coach heb ik een koffer vol instrumenten tot mijn beschikking van diverse en uiteenlopende technieken, waaronder ontspanning, visualisaties, creatieve middelen als tekenen, schilderen, psychodrama, NLP technieken, T.A., Rogeriaanse gespreksvoering, psychosynthese. Daarnaast luister ik wat mijn intuïtie aangeeft en put ik uit een rijke ervaring.

Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek, waarbij we beiden stil hebben te staan bij hoe de kennismaking ervaren wordt. Belangrijk is of er een "klik" is, dit geeft een wederzijds gevoel van openheid/vertrouwen weer. Op dit fundament kan gebouwd worden.
Voor mij is het belangrijk perspectief te zien om u verder te kunnen helpen. Ik zal dit tijdens het eerste gesprek aangeven.
Is het wederzijds besluit er om verder te gaan dan spreken we 4-5 sessie af van 1 tot 1½ uur, de laatste zal dan een evaluerend gesprek zijn naar de stand van zaken, voortgang, verkregen handvaten en evt. de wens voor een vervolg.


 
 
   
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen?
Schrijf u dan hier in